Núria Costa Balasch #soccugula

MALES HERBES_HERBARIS FICTICIS I

TÈCNICA: MONOTÍPIA SOBRE PAPER DE GRAVAT

DIFERENTS MIDES