Núria Costa Balasch #soccugula

Sobirania alimentària

He portat els apunts d’ ECONOMIA AL TROS. La meva formació en Economia va ser seguint la corrent del pensament “neoclàssic”.

Ara estenc aquests apunts al tros, coneixement manuscrit i empacat. Destriar-los: què és vàlid? és tot palla?

I d’aquest rostoll, una opció seria fer-ne pasta de paper.

Elaborar paper plantable com a suport per germinar noves paraules que ens duguessin a una SOBIRANIA ALIMENTÀRIA